Priser

Betalingsbetingelser - Netto kontant. Kreditt vurderes etter søknad. Minste fakturabeløp 500 kr, ordrer på et lavere beløp medfører et faktureringsgebyr på kr 60. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling".

Pukk

Varenr. Fraksjon Beskrivelse Inkl. mva
120  0-4 mm  Veigrus/ Toppdekke på fotballbaner 150,00 pr.tonn
121  0-8 mm  Veigrus 100,00 pr.tonn
122  0-16 mm  Veigrus  100,00 pr.tonn
123  0-32 mm  Bærelagsmasse - T1  150,00 pr.tonn
116 0-64 mm Pukk  160,00 pr.tonn
125 0-200 mm  Engangsknust stein  125,00 pr.tonn
119
 
2-4 mm
 
Strøsingel/ Velegnet for underlag til beleggningsstein  230,00
 
pr.tonn
 
126  4-8 mm   Hagesingel  180,00 pr.tonn
127  8-11 mm  Singel- grøftemasse  230,00 pr.tonn
128  11-16 mm  Singel- grøftemasse  220,00 pr.tonn
129  16-32 mm  Pukk  190,00 pr.tonn
130 32-64 mm  Pukk 190,00 pr.tonn
140 Sprengstein  85,00 pr.tonn

Natursand- produkter

Varenr. Fraksjon Beskrivelse Inkl. mva
101 Støpesand Velegnet til underlag for beleggningsstein  300,00 pr.tonn
102  Pussesand Velegnet for sandkasser  335,00 pr.tonn
103 Skjellsand   360,00 pr.tonn

Bark

Varenr. Fraksjon Beskrivelse Inkl. mva
160 Gran Dekkbark gran. Egenvekt ca 500 kg/m3, dvs pris pr m3 er ca 400,- kr inkl m.v.a  1200,00 pr.tonn
161 Furu  Dekkbark furu. Egenvekt ca 400 kr/m3 dvs pris pr m3 er ca 500,- kr inkl m.v.a 1600,00  pr.tonn