Priser

Betalingsbetingelser - Netto kontant. Kreditt vurderes etter søknad. Minste fakturabeløp 500 kr, ordrer på et lavere beløp medfører et faktureringsgebyr på kr 60. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling".

Pukk

Varenr. Fraksjon Beskrivelse Inkl. mva  
120  0-4 mm  Veigrus/ Toppdekke på fotballbaner  115,00 pr.tonn
121  0-8 mm  Veigrus  145,00 pr.tonn
122  0-16 mm  Veigrus  145,00 pr.tonn
123  0-32 mm  Bærelagsmasse - T1  145,00 pr.tonn
116 0-64 mm Pukk  135,00 pr.tonn
125 0-200 mm  Engangsknust stein  100,00 pr.tonn
119
 
2-4 mm
 
Strøsingel/ Velegnet for underlag til beleggningsstein  200,00
 
pr.tonn
 
126  4-8 mm   Hagesingel  170,00 pr.tonn
127  8-11 mm  Singel- grøftemasse  175,00 pr.tonn
128  11-16 mm  Singel- grøftemasse  170,00 pr.tonn
129  16-32 mm  Pukk  156,00 pr.tonn
130 32-64 mm  Pukk  156,00 pr.tonn
140 Sprengstein    65,00 pr.tonn

Natursand- produkter

Varenr. Fraksjon Beskrivelse Inkl. mva  
101 Støpesand Velegnet til underlag for beleggningsstein  245,00 pr.tonn
102  Pussesand Velegnet for sandkasser  260,00 pr.tonn
103 Skjellsand     280,00 pr.tonn

Bark

Varenr. Fraksjon Beskrivelse Inkl. mva  
160 Gran Dekkbark gran. Egenvekt ca 500 kg/m3, dvs pris pr m3 er ca 400,- kr inkl m.v.a  930,00 pr.tonn
161 Furu  Dekkbark furu. Egenvekt ca 400 kr/m3 dvs pris pr m3 er ca 500,- kr inkl m.v.a 1200,00  pr.tonn